Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Feb 23, 2010

Pedoman Pergaulan antara Laki-Laki dan Wanita yang Bukan "Mahram"

Peringatan kepada Lelaki Beriman

Di dalam surah An Nur, Allah mengarahkan supaya memberi peringatan kepada lelaki beriman supaya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Daripada pandangan, ia biasanya akan menimbulkan pandangan yang jahat, pandangan yang tidak beriman. Ia akan melahirkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya yang sentiasa menjadi keinginan manusia tetapi bertentangan dengan kehendak Islam seperti melihat perkara aurat yang menggerakkan diri kepada perbuatan permulaan zina.


Lelaki yang beriman juga perlu sentiasa memelihara kemaluannya bagi mengelakkan zina terjadi. Kesan daripada perbutan zina jelas sekali kelihatan pada zaman ini dengan kelahiran ramai anak luar nikah, pembuangan bayi, pembunuhan dan pengguguran bayi dalam kandungan. Nasab keturunan semakin tidak dijaga sedangkan Islam amat mementingkan nasab keturunan.


Di sini Allah menegaskan bahawa perbuatan menahan pandangannya dan memelihara kemaluan adalah lebih suci kepada lelaki yang beriman dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.


Peringatan kepada Wanita Beriman

Allah juga mengarahkan supaya memberi peringatan kepada wanita-wanita beriman supaya mereka menahan pandangannya serta kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.


Dan hendaklah wanita-wanita beriman menutupkan kain tudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada:

 1. Suami mereka
 2. Ayah mereka
 3. Ayah suami mereka
 4. Putera-putera mereka
 5. Putera-putera suami mereka
 6. Saudara-saudara laki-laki mereka
 7. Putera-putera saudara lelaki mereka
 8. Putera-putera saudara perempuan mereka
 9. Wanita-wanita islam
 10. Budak-budak yang mereka miliki
 11. Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)
 12. Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.


Dan janganlah wanita-wanita beriman memukulkan kakinyu agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Allah memberi peringatan kepada orang-orang beriman supaya sentiasa bertaubat kepada Allah. Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka beroleh keberuntungan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat.


Wallahualam.


Rujukan surah An-Nur, ayat 30-31.

No comments: