Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Mar 8, 2010

WASIAT AL-HABIB AL-QUTUB IMAM HADAD (1)

Takwa dan Peringkat-Peringkatnya

Ketahuilah wahai saudaraku bahawa yang paling layak di utamakan dalam berwasiat adalah wasiat tentang takwa kepada Allah Yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Maka dengan ini saya berwasiat kepada anda dan kepada diri saya sendiri, serta kepada segenap orang yang beriman dan kaum muslimin semuanya, agar bertakwa kepada Allah Rabb’ul Alamin, kerana takwa merupakan saranan terpenting yang menghantarkan kepada kebahagian dunia dan akhirat. Takwa pula merupakan asas memperkuat pilar-pilar agama.


Adapun takwa itu sendiri terdiri atas beberapa tingkatan:

1) Menjauhi segala perbuatan maksiat dan segala yang diharamkan dalam agama.

2) Menjauhkan diri dari perkara-perkara yang shubhat (yang meragukan, antara haram dan halal).

3) Menghindari hal-hal yang berlebihan dan tidak perlu, di antara yang mubah (yang dibolehkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang agama) demi memuaskan hawa nafsu semata-mata.


Firman Allah SWT: “Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajari kamu”.


Sabda Rasullah SAW: “ barangsiapa mengamalkan ilmu yang diketahuinya, nescaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya.”


Tidak mungkin bagi seorang hamba menyiapkan dirinya untuk meraih limpahan anugerah illahi yang sedemikian besarnya itu tanpa sebelumnya melakukan riyadhah (pelatihan mental dan pengendalian diir) yang intensif dengan cara memutuskan segala ajakan syahwat hawa nafsu, disertai dengan menumpukan diri kepada Allah secara terus menerus dalam beribadat kepada-Nya secara ikhlas dan murni semata-mata hanya untukNya.


Bacaan Penuh:

http://www.alhawi.net/pertama.htm

No comments: