Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Feb 21, 2008

Persediaan Perang (Golongan Munafik, Kuffar, Syaitan & Hawa Nafsu)

Persediaan dalam bentuk rohani iaitu yang bersifat dalaman. Dalam kontek ini, sebagai seorang orang islam, kita perlu membina hubungan yang kukuh dengan yang Maha Pencipta. Hubungan ini di bina untuk mendapatkan petunjuk, pertolongan dan juga keredhaan Allah.hubungan dengan Allah perlulah di pertingkatkan dalam menghadapi pelbagai ujian termasuklah peperangan.

Persediaan dari segi jasmaniah/fizikal. Kesihatan fizikal penting bagi umat manusia dalm mengharungi arus kehidupan ini. Islam amat mementingkan umatnya sihat agar mampu menghadapi segala mehnah ujian yang timbul dalam menuju ke jalan yang lurus (siratulmustaqim). Islam menganjurkan umatnya bersukan tetapi ia mestilah tidak melanggar syariat islam. Elakkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, jaga batasan aurat dan jaga akhlak orang Islam agar kita tidak menjadi fitnah pada agama. Sukan sunnah Rasulullah SAW ialah memanah, olahraga, berenang dan menunggang kuda.

Persediaan yang ke tiga adalah dari sudut ekonomi dan harta benda. Dalam menghadapi peperangan yang berbentuk fizikal, ekonomi umat islam perlulah di jaga dan di tingkatkan. Bukanlah ia bermaksud mengejar kepentingan dunia semata-mata, tetapi kita menggunakan dunia untuk mengejar kepentingan akhirat.

Persediaan yang keempat ialah persediaan dari sudut yang lain seperti penggunaan teknologi terbaru (senjata, alatan moden), penggunaan komputer dan rangkaiannya dan lain-lain mengikut keperluan peperangan.

Dan bertawakkallah kamu kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagi orang mukmin yang ikhlas terhadap agama Allah. Dan ingatlah yang memberi kemenangan ialah Allah.

Di wajibkan keatas kamu berjuang dengan harta, tenaga dan jiwa kamu dalam keadaan senang atau susah.

Matlamat perjuangan orang Islam hanyalah dua iaitu syahid atau capai kemenangan. Janganlah mudah berputus asa, jangan mengalah, teruskanlah perjuangan suci ini.

Al fakir ibnu ahmad

No comments: