Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

May 10, 2008

Antara Negara Perindustrian dengan Negara Pengeluar Makanan

Malaysia atau dahulu dikenali sebagai Tanah Melayu dikenali sebagai sebuah negara pertanian kini sedang mengalami perubahan menuju kearah sebuah negara perindutrian. Negara ke arah mencapai matlamat negara maju menjelang tahun 2020.

Saya melihat kepada kepentingan sebuah negara pertanian yang mana ia berfungsi sebagai pengeluar makanan.

Negara pertanian juga mampu menjana kewangan negara sekaligus mampu untuk menjana kewangan negara. Ia juga mampu untuk mencapai matlamat negara kearah negara maju.

Makanan merupakan satu aspek yang penting selain aspek persenjataan. Makanan merupakan keperluan manusia yang penting. Lumpuhnya makanan menyebabkan lumpuhnya manusia (rutinnya).

Jika peperangan berlaku dan musuh berjaya menyekat bekalan makanan daripada memasuki negara, maka pertahanan negara akan lumpuh sedikit demi sedikit seterusnya akan mempercepatkan proses kekalahan negara (secara dasar dari pandangan manusia).

Jika berlaku krisis makanan seperti yang berlaku sekarang ini, maka kemanakah kita hendak bergantung jika negara pengeluar menghadkan bekalan makanan ke negara kita. Kita akan menyaksikan masyarakat akan kebuluran walaupun mempunyai duit yang banyak.

Apabila bencana alam berlaku, perkara yang pertama yang di perlukan ialah tempat tinggal dan makanan. Ia mengatasi keperluan lain seperti duit, pakar motivasi atau lain-lain.

Berdasarkan tiga situasi yang saya berikan, saya berpendapat bahawa menjadi atau mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara pertanian dan berusaha menjadikan Malaysia sebagai negara pengeluar makanan adalah lebih baik daripada merubah Malaysia menjadi negara perindustrian.

Sekadar pandangan peribadi berdasarkan keadaan semasa.

-ibnu ahmad-

No comments: