Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Oct 25, 2008

Ihfazillah Ya Fazka

Ihfazillah Ya Fazka bermaksud peliharalah Allah, maka Allah akan memelihara kamu.

Kali pertama aku mendengar perkataan ini ialah ia tajuk bagi sebuah kitab. Pada 25 Syawal, aku mengikuti satu perbincangan mengenai Hadis ke 19 dalam dalam hadis 40.

Apa yang dimaksudkan dengan peliharalah ialah memelihara hukumNya, hakNya, perintahNya, laranganNya dengan cara mengerjakan dan meninggalkan sesuai dengan ketetapan syariat Islam.

Cara Allah memelihara manusia meliputi dua (2) perkara. Pertama Allah memelihara manusia dalam urusan hidupnya di dunia seperti memelihara kesihatannya, hartanya dan keluarganya dari suatu bahaya.

Kedua Allah memlihara manusia akan agamanya dan imannya daripada dinodai dan dikotori oleh segala yang haram hingga akhir hayatnya dan mati dalam iman.

Perkara ini berhubung dengan ketaqwaan manusia yang dikerjaan secara ikhlas kepada Allah. Keikhlasan meliputi intipati daripada semua amalan manusia.

Hadis ke 19 ini juga membincangkan tentang "mintalah kepada Allah. Meminta dan memohon adalah doa, doa adalah ibadat. Ibadat tidak boleh dilakukan melainkan kepada Allah daripada sekalian makhluknya.


Rujukan:
  1. Mustafa 'Abdul Rahman, (2008), Hadith 40 - Terjemahan dan Syarahan, Dewan Pustaka Fajar, Shah Alam, Selangor.

-ibnuahmad-

No comments: